ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดกิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่ ข่าว/บทความทั้งหมด

กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่
พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563” (ครุฑทองคำ)
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการงานพิธีการของบุคลากร กรมอนามัยแบบมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2564ณ ห้องประชุมทีปังกรการุณยมิตร สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะนักสร้างสุข กรมอนามัย ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย
นายเพิ่มรัตนะ สรีระเทวิน ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพช่องปากให้กับบุคลากรกองการเจ้าที่ ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564
สัมมนาการพัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริต ครั้งที่ 1ระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2563ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนสร้างความต่อเนื่อง ในการปฏิบัติราชการ (Succession Plan) ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมการเป็นข้าราชการที่ดี กรมอนามัยรุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ,ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย (ข้าราชการส่วนกลาง)ณ ห้องประชุมหน่วยงานภูมิภาค ระบบการประชุมทางไกล (ข้าราชการส่วนภูมิภาค)
การประชุมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ กรมอนามัย รุ่นที่ 1 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ ห้องประชุม สมบูรณ์วัชโรทัย (ข้าราชการส่วนกลาง) และหน่วยงานส่วนภูมิภาค (ข้าราชการส่วนภูมิภาค) จำนวน 286 คน
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและการจัดทำกรอบสั่งสมประสบการณ์ (ระดับกรม) ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง กรมอนามัย ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์การเสนอผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ของกรมอนามัย วันที่ 21 กันยายน 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
การประชุมโครงการพัฒนาชีวิตและสุขภาพบุคลากร กรมอนามัย ระหว่างวันที่ 9-11 ก.ย. 2563 ณ รร.เดอะเฮอริเทจ จังหวัดเชียงราย
ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการวางแผนบริหารจัดการกำลังคนกรมอนามัยรองรับการเปลี่ยนแปลง (CHRO) ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2563 ณ ชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมอนามัย ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย อาคาร 2 ชั้น 2
กิจกรรมข้าราชการใหม่ก้าวไกล กรมอนามัยก้าวหน้า : Young Generation Go Beyond the Future ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Our Skills Our Future : OSOF VI) กิจกรรมการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การบริหารและการประเมินผลผู้เข้าอบรมระหว่างวันที่ 6 - 17 กรกฎาคม 2563 ณ ชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปี 2563
พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562
กิจกรรมสร้างสุข...กระตุกใจ รุ่นที่ 2
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกรมอนามัยเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมและความผูกพันองค์กร ในการป้องกันทุจริต
วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 รองอธิบดีกรมอนามัย (นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์) เป็นผู้แทนกรมอนามัยเข้ารับมอบโล่รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่9 (HONORABLE NACC INTEGRITY AWARDS) เกียรติยศแห่งธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง จากพลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 ถัดไป>>
รู้จักกองการเจ้าหน้าที่ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกองจ. | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย  อาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4093
                                     โทรสาร 0-2591-8205
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข