ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ที่สธ 0902.04/ว 367 เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 26 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (25 ม.ค. 2564)
ที่สธ 0902.04/ว 299 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ทุนฝึกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Buddy : DIB)) (20 ม.ค. 2564)
ที่ สธ 0902.04/ว 6018 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 15 (1 ธ.ค. 2563)
ที่ สธ 0902.04/ว5821 เรื่องประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปสม.) รุ่นที่ 2 (18 พ.ย. 2563)
ที่ สธ0902.04/ว5792 เรื่องสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเมืองและเศรษฐกิจยุคใหม่รับใช้สังคม รุ่นที่2 (16 พ.ย. 2563)
ที่ สธ 0902.04/ว5758 เรื่องประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 121 (12 พ.ย. 2563)
ที่สธ 0902.04/ว3022 เรื่องขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional) (19 มิ.ย. 2563)
ที่สธ 0902.04/ว2954 เรื่องประชาสัมพันธ์การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่10 (ปนป.10) (19 มิ.ย. 2563)
ที่สธ 0902.04/ว2092 ขยายระยะเวลาการสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (27 เม.ย. 2563)
ที่สธ 0902.04/ว1282 เรื่องขอเรียนเชิญข้าราชการเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional) (9 มี.ค. 2563)
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศ เชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) (12 ก.พ. 2563)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 34 และหลักสูตรผู็บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 30 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (6 ก.พ. 2563)
ที่สธ 0902.04/ว241 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 14 (17 ม.ค. 2563)
ที่สธ 0902.04/ว6915 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทยรุ่นที่ 25 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (18 ธ.ค. 2562)
การรับสมัครคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรทางการบริหารของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 11 (22 ต.ค. 2562)
ใบแสดงความจำนงเข้ารับการอบรมหลักสูตรนอกสังกัดกรมอนามัยประจำปีงบประมาณ 2563 (12 มิ.ย. 2562)
ที่ สพบ.ค.62/2 เรื่องเชิญเข้าอบรมสัมมนา (2 พ.ค. 2562)
ที่ สธ0902.07/ว2146 เรื่องขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมอนามัย ด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมองค์กร และการป้องกันการทุจริต (17 เม.ย. 2562)
ที่ สพ60125/2561 เรื่องเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มผลิตภาพภาครัฐ (5 เม.ย. 2562)
ที่ศธ 0517.15/0676 เรื่องเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 รอบที่ 2 (3 เม.ย. 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 ถัดไป>>
รู้จักกองการเจ้าหน้าที่ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกองจ. | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย  อาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4093
                                     โทรสาร 0-2591-8205
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข