ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> รับสมัครงาน|ประกาศสอบ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดรับสมัครงาน|ประกาศสอบ ข่าว/บทความทั้งหมด

รับสมัครงาน|ประกาศสอบ

ประกาศกรมอนามัย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกรมอนามัยที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ
ประกาศกรมอนามัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมอนามัย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการศึกษา
ประกาศกรมอนามัย เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ,นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ (ศอ.12 ยะลา),นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ศอ.12 ยะลา) และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมอนามัย
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกรมอนามัยที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ,ตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ
ประกาศกรมอนามัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ประกาศกรมอนามัยเรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมอนามัย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดวัน เวลา วิธีการประเมิน สถานที่ประเมิน และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ประกาศกรมอนามัย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศกรมอนามัยเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศกรมอนามัย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศกรมอนามัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้ายความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาตรวจสอบภายใน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่พนักงานพัสดุ
ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)เรื่องขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฏหมาย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของกรมอนามัย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดวัน เวลา วิธีการประเมิน สถานที่ประเมินและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัต
ที่ สวช735 ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการด้านวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศกรมอนามัย เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมอนามัย
ประกาศกรมอนามัย เรื่องกำหนดวัน เวลา วิธีการประเมิน สถานที่ประเมิน และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมอนามัย
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกรมอนามัย ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 2

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 ถัดไป>>
รู้จักกองการเจ้าหน้าที่ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกองจ. | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย  อาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4093
                                     โทรสาร 0-2591-8205
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข