ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> รับสมัครงาน|ประกาศสอบ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดรับสมัครงาน|ประกาศสอบ ข่าว/บทความทั้งหมด

รับสมัครงาน|ประกาศสอบ

ที่ สวช ว557 เรื่องสถาบันวัคซีนแห่งชาติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการจำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ,เจ้าหน้าที่การเงิน,เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาสคณะกรรมการคัดเลือกเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกรมอนามัยที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 2 (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.2/58 ลงวันที่ 1 มิ.ย.
ประกาศกรมอนามัย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
ประกาศกรมอนามัย เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมอนามัย
ประกาศกรมอนามัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
ประกาศกรมอนามัยเรื่อง กำหนดวัน เวลา วิธีการประเมิน สถานที่ประเมิน และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมอนามัย
ประกาศกรมอนามัยเรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัยและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมอนามัย
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกรมอนามัยที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกรมอนามัยที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.2/58 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563)
ประกาศกรมอนามัย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศกรมอนามัยเรื่อง กำหนดวัน เวลา วิธีการประเมิน สถานที่ประเมิน และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัย และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมอนามัย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมอนามัย
ประกาศกรมอนามัย เรื่องกำหนดวัน เวลา วิธีการประเมิน สถานที่ประเมิน และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตำแหน่งนวก.สาธารณสุขปฏิบัติการและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมอนามัย
ประกาศกรมอนามัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนิติกร,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งงานธุรการ
ประกาศกรมอนามัย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,นักจัดการงานทั่วไปและนักโภชนาการ
ประกาศกรมอนามัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,นักจัดการงานทั่วไป และนักโภชนาการ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ที่ ยธ1001/ว190 เรื่องสถาบันนิติวิทยาศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ที่สธ 0902.02/ว205 เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 ถัดไป>>
รู้จักกองการเจ้าหน้าที่ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกองจ. | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย  อาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4093
                                     โทรสาร 0-2591-8205
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข