คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

KM กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
KM_ดรุณี ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการนำหลักการด้านคุณธรรมฯ (พี่อ้วน).pdf
ขนาดไฟล์ 2.22 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_อมรรัตน์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 2.02 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_พรพนา แผนยุทธศาสตร์การป้องกันทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กรมอนามัย (2560-2564)พรพนา.pdf
ขนาดไฟล์ 14.48 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_ณัชชา รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ณัชชา).pdf
ขนาดไฟล์ 5.66 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_วันวิสา คู่มือการคัดเลือกคนดีศรีอนามัย ประจำปี 2562(วันวิสา).pdf
ขนาดไฟล์ 5.59 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_วราภรณ์ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต(วราภรณ์).pdf
ขนาดไฟล์ 3.76 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_แวว คู่มือการคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย 2563(แวว).pdf
ขนาดไฟล์ 3.31 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย