คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มอำนวยการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

KM กลุ่มอำนวยการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
KM_วรรณภา การศึกษาการพัฒนาศักยภาพกำลังคนฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.25 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_อัฉวิวรรณ การบันทึกบัญชีเงินทดรองราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_วชิราภรณ์ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_พีรพัฒน์ คู่มือวิธีการลงข่าวข้อมูล เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_เกียรติคุณ การเสนอหนังสือราชการและเอกสารอื่นๆป้องกันการสูญหาย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_วัชชานนท์ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_วัชระ การรับหนังสือใระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_ธนวรรณ คู่มือการส่งหนังสือในระบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสารบรรณกองฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.24 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_สำรวย หลักปฏิบัติในการใช้รถราชการ .pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย