คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มกฎหมายและวินัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

KM กลุ่มกฎหมายและวินัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
KM_ทิพาพรรณ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯอย่างปลอดภัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.92 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_วิกรานต์ การปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่.pdf
ขนาดไฟล์ 2.37 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_มณีรัตน์ เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่พิจารณาทางปกครอง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.71 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_พรพรรณ ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ออกจากราชการไปแล้วก็อาจถูกดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงได้.pdf
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_ภัทรวิทย์ การแจ้งคำสั่งทางปกครอง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_พิศมัย การส่งและรับการรับหนังสือลับ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM สุจิตรา ผู้ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมแทนกรรมการหรืออนุกรรมการ มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม .pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย