คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | พัฒนา/ฝึกอบรม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

NeGSOF

หลักสูตรสำหรับบุคลากรกรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
Framework หลักสูตร NeGSOF 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Framework หลักสูตร NeGSOF 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Framework หลักสูตร NeGSOF 1-2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปภาพรวมหลักสูตร NeGSOF.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นบอส

หลักสูตรสำหรับบุคลากรกรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
Framwork นบอส.รุ่น 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปภาพรวมหลักสูตร นบอส..pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Re to Lead

หลักสูตรสำหรับบุคลากรกรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
Framwork หลักสูตร Re to Lead.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปภาพรวมหลักสูตร Re to Lead.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่

หลักสูตรสำหรับบุคลากรกรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
Framework_ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปภาพรวมหลักสูตร ข้าราชการใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Dream Team

หลักสูตรสำหรับบุคลากรกรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
Framwork หลักสูตร Dream Team.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปภาพรวม หลักสูตร Dream Team.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Care Manager _ Care Giver

หลักสูตรสำหรับเครือข่าย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
การประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพัฒนาหลักสูตร(เอกสารการประชุม).pdf
ขนาดไฟล์ 2.38 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักสูตร_care_manager_care_giver.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Link ข้อมูล.docx
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงการอบรมระยะสั้น (4 เดือน) ทันตสาธารณสุข

หลักสูตรสำหรับเครือข่าย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
โครงการอบรมระยะสั้นทันตสาธารณสุข (4 เดือน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1_Link ข้อมูลโครงการอบรมระยะสั้น.docx
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พชอ

หลักสูตรสำหรับเครือข่าย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
ภาพกิจกรรมพชอ..pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7 หลักสูตรพัฒนาพัฒนาศักยภาพทีมเลขา พชอ._ศอ.10.pdf
ขนาดไฟล์ 1.86 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6 หลักสูตรพัฒนาพัฒนาศักยภาพทีมเลขา พชอ. ศอ. 6.pdf
ขนาดไฟล์ 3.98 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 การอบรมพัฒนาศักยภาพทีมเลขา พชอ.ศอ.12.pdf
ขนาดไฟล์ 4.13 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4 ร่างหลักสูตรแกนกลางสำหรับพัฒนาศักยภาพ พชอ. (กรมอนามัย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3 สรุปกรอบการแบ่งกลุ่มอภิปรายหลักสูตร พชอ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2 เอกสารการจัดทำหลักสูตรแกนกลาง พชอ..pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1 Framwork หลักสูตร พชอ..pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Flowchart อบรมหลักสูตรภายนอก.ผู้บริหาร

หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Flowchart อบรมหลักสูตรภายนอกหลักสูตรทางการบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Flowchart อบรมหลักสูตรภายนอกหน่วยงาน

หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Flowchart อบรมหลักสูตรภายนอกหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบบัญชีรำยชื่อผู้บริหำรผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรนอกสังกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิ.ย.62)

หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบบัญชีรำยชื่อผู้บริหำรผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรนอกสังกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิ.ย.62).pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง (ผบก.) (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ย. 2561) (2)

หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง (ผบก.) (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ย. 2561) (2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย