คุณกำลังมองหาอะไร?

ที่

ที่ สธ0902.05/ว62 เรื่องข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

06.01.2565
102
0
แชร์
06
มกราคม
2565

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ว62.pdf
ขนาดไฟล์ 41KB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่องข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์.pdf
ขนาดไฟล์ 73KB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่องให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์.pdf
ขนาดไฟล์ 101KB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน