คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

KM กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
KM_ศิริมา แนวทางการดำเนินการในการเบิกเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ทันตแพทย์เภสัชฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.56 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_สุกัญญา แนวทางการดำเนินการออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมอนามัยสำหรับผู้ที่เคยเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.71 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_อุษณีษ์ การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งด้านพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_บรรจง การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการของกระทรวงสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 1.70 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM-วิภาวี การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา.pdf
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_อัญชลี แนวทางการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและวุฒิที่ ก.พ.กำหนดฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_กนกลักษณ์ แนวทางการดำเนินการออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมอนามัยฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_พัชราภรณ์ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_กนกรช การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น.pdf
ขนาดไฟล์ 1.85 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
km-อัญชลี การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 7.39 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
km-ณัฐธิดา แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย (กรณีรับเอกสารเข้าและมอบหมายงานภายในกลุ่มงาน).pdf
ขนาดไฟล์ 1.97 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_อัญชลี การขออนุมัติจัดประชุมราชการของกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง .pdf
ขนาดไฟล์ 1.34 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_อารยา คำสั่ง หาง่ายด้วยไฟล์อิเล็กทรอนิกส์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย