คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กฎหมายและวินัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง

กฎ ระเบียบ ประกาศ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
คำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย (คำสั่งที่ 566 และ 567 ลว.24 พค.67).pdf
ขนาดไฟล์ 3.10 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนและผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน(ว436).pdf
ขนาดไฟล์ 7.52 MB
ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัยที่ 855/2566 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566 มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือแจ้งเวียน คำสั่งกรมอนามัยที่ 1480/2566 มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สั่ง ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2566
ขนาดไฟล์ 4.70 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือแจ้งเวียน คำสั่งกรมอนามัยที่ 1481/2566 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทน สั่ง ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2566
ขนาดไฟล์ 3.44 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งมอบอำนาจและคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ กระทรวงสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 174 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัยที่ 2/2565 มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมอนามัยปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม 2565
ขนาดไฟล์ 2.81 MB
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัยที่ 3/2565 มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม 2565
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัยที่ 702/2560 มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 712 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฏหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขนาดไฟล์ 1.73 MB
ดาวน์โหลด 790 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฏหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ขนาดไฟล์ 17.67 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กฎหมายและวินัย

กฎหมายและวินัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัย
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วินัย และ การรักษาวินัย
ขนาดไฟล์ 1.25 MB
ดาวน์โหลด 4296 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (กลุ่มกฎหมายและวินัย)
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 509 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ 2559
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 402 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย