คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เเผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
เเผนปฏิบัติราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 195 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข กองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขนาดไฟล์ 6.99 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข กองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน)
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมอนามัย ระยะ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มกราคม 2566)
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมอนามัย ระยะ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย