คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต และเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ รอบ 9 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสร้มสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสร้มสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 6.26 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการงบฯ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการกองการเจ้าหน้าที่ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย