คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสร้มสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสร้มสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 6.26 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการงบฯ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการกองการเจ้าหน้าที่ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย