คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | DOH HR Knowledge

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมหลักสูตรอบรมผู้บริหารยุคใหม่กรมอนามัย รุ่นที่ 3 – รุ่นที่ 4

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมหลักสูตรอบรมผู้บริหารยุคใหม่กรมอนามัย รุ่นที่ 3 – รุ่นที่ 4(1).pdf
ขนาดไฟล์ 3.67 MB
ดาวน์โหลด 423 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (OSOF V)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1_การประเมินผลการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (OSOFV).pdf
ขนาดไฟล์ 3.61 MB
ดาวน์โหลด 1093 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรนักบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพกรณีศึกษา หลักสูตรนักบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ (นบอส.) รุ่นที่ 4

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การประเมินผลหลักสูตรนักบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ (นบอส.) รุ่นที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 3.25 MB
ดาวน์โหลด 575 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานวิจัยการศึกษาการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม กรณีศึกษา:หลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้นำการเปลี่ยนแปลงกรมอนามัย รุ่นที่4 (Our Skills Our Future:OSOF IV)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การศึกษาการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรม_OSOF IV.pdf
ขนาดไฟล์ 4.20 MB
ดาวน์โหลด 391 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ประจำปี 2562 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Application Repost หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 10.50 MB
ดาวน์โหลด 571 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการพัฒนาบุคลากรศูนย์อนามัยเพื่อเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขตสุขภาพ RE TO LEAD REFORM ORGANIZATION PERFORMANCE TO EXCELLENT REGIONAL LEAD

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
RE_TO_LEAD_DOH.pdf
ขนาดไฟล์ 26.97 MB
ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย