คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบฯ 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ที่สธ0902.03/427เรื่องปรับปรุงคำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในกองการเจ้าหน้าที่

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ที่สธ0902.03427เรื่องปรับปรุงคำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในกองการเจ้าหน้าที่.pdf
ขนาดไฟล์ 4.98 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย