คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | หนังสือที่เกี่ยวข้องกับมาตรการดำเนินงานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สธ0902.05ว8582ลว22พ.ย.65เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)(ฉบับที่ 6)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สธ0902.05ว8582ลว22พ.ย.65เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)(ฉบับที่ 6).pdf
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 638 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ที่ สธ0902.05/ว6170 ลว.22 สิงหาคม 2565 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 5)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ว6170.pdf
ขนาดไฟล์ 6.74 MB
ดาวน์โหลด 11259 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ที่ สธ0902.05/ว1807 ลว 12 เม.ย 2565 เรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ฉบับที่ 4)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ว1807 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด (ฉบับ 4).pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 209 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ที่ สธ 0902.05/ว2005 ลว 18 มีนาคม 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรกรมอนามัย ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ว2005.pdf
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 151 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ที่ สธ0902.05/ว1605 ลว.7 มีนาคม 2565 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ว1605.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ที่ สธ0902.05/ว580 ลว. 31 มกราคม 2565 เรื่องขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการและประชาชนผู้รับบริการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ว580.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ที่ สธ 0923.02/ว9590 ลว. 30 ธันวาคม 2564 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ที่ สธ 0923.02_ว9590 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ที่ สธ0902.05/ว9497 ลว. 27 ธันวาคม 2564 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3).pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หนังสือกรมอนามัย ด่วนที่สุด ที่ สธ 0902.05/ว4445 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยระบบการดูแลตนเองที่บ้าน (Home Isolation) และระบบการดูแลในชุมชน (Community Isolation)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ว4445.pdf
ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ที่ สธ0902.05/ว5837 ลว. 13 สิงหาคม 2564 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่2)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ที่ สธ0902.05_ว5837 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่2).pdf
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หนังสือกรมอนามัย ด่วนที่สุด ที่ สธ 0902.05/ว 5339 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 1)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ว5339.pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตามหนังสือ กรมอนามัย ด่วนที่สุด ที่ สธ 0902.05/ว3848 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เรื่องการดำเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ว3848.pdf
ขนาดไฟล์ 6.62 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย