คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุมกองการเจ้าหน้าที่ประจำเดือน ปีงบประมาณ 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
รายงานการประชุมการบริหารทรัพยากรบุคคลกองการเจ้าหน้าที่ครั้งที่ 5/2567 24 พ.ค 2567
ขนาดไฟล์ 1.82 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมการบริหารทรัพยากรบุคคลกองการเจ้าหน้าที่ครั้งที่ 4/2567 29 เม.ย 2567
ขนาดไฟล์ 4.58 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมการบริหารทรัพยากรบุคคลกองการเจ้าหน้าที่ครั้งที่ 3/2567 25 มี.ค 2567
ขนาดไฟล์ 1.90 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมการบริหารทรัพยากรบุคคลกองการเจ้าหน้าที่ครั้งที่ 2/2567 29 ก.พ 2567
ขนาดไฟล์ 1.75 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมการบริหารทรัพยากรบุคคลกองการเจ้าหน้าที่ครั้งที่ 1/2567 26 ธ.ค 2566
ขนาดไฟล์ 4.60 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย