คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานผลการเบิกจ่ายหน่วยงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการเบิกจ่ายในหน่วยงาน (ไตรมาส) กองการเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมกราคม 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการเบิกจ่ายในหน่วยงาน (ไตรมาส) กองการเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมกราคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายในหน่วยงาน (ไตรมาส) กองการเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนธันวาคม 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการเบิกจ่ายในหน่วยงาน (ไตรมาส) กองการเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนธันวาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายในหน่วยงาน (ไตรมาส) กองการเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายในหน่วยงาน (ไตรมาส) กองการเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนตุลาคม 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2564
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกองการเจ้าหน้าที่ ที่47/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งกองฯที่47/2564
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย