คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติราชการกองการเจ้าหน้าที่ปี2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองการเจ้าหน้าที่.pdf
ขนาดไฟล์ 1.87 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บันทึกขออนุมัติโครงการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการยกระดับความสามารถกำลังคนและอัตรากำลัง รองรับการปฏิรูประบบสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.75 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการบริหารจัดการหน่วยงานค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์กองการเจ้าหน้าที่.pdf
ขนาดไฟล์ 1.43 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่.pdf
ขนาดไฟล์ 1.49 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการ รวมพลังสังคมกรมอนามัย ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไร้ทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 1.95 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย