คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2560-2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนพัฒนาบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนพัฒนาบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น.pdf
ขนาดไฟล์ 3.99 MB
ดาวน์โหลด 154 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตร์การบริหารกำลังคนกรมอนามัย พ.ศ. 2560-2565 ระยะครึ่งแผน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประเมินครึ่งแผนยุทธศาสตร์ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 437 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนยุทธศาสตร์การบริหารกำลังคน กรมอนามัย พ.ศ.2560-2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารกำลังคน กรมอนามัย พ.ศ.2560-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 9.34 MB
ดาวน์โหลด 305 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย