คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แบบฟอร์มดาวน์โหลดพนักงานราชการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทน และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ อยู่ในแถบเมนู หลักเกณฑ์และกฎระเบียบ > การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง > พนักงานราชการ หรือ คลิกที่ Link ด้านล่างนี้

ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทน และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ อยู่ในแถบเมนู หลักเกณฑ์และกฎระเบียบ > การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง > พนักงานราชการ
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
Link ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทน และคำสั่ง พนักงานราชการ

การประเมินผลและการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ

การประเมินผลและการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. แบบตรวจสอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (เอกสารหมายเลข1).doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. แบบฟอร์มบัญชีสรุปผลการประเมิน (เอกสารหมายเลข2).xls
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. แบบฟอร์มบัญชีรายละเอียดการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (เอกสารหมายเลข3).xls
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทน (เอกสารหมายเลข4).xls
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกำหนดร้อยละที่ได้ (ตัวอย่าง) (เอกสารหมายเลข5).doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบยืนยันความถูกต้องของพนักงานราชการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ.doc
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง ประกาศอัตราร้อยละของฐานค่าตอบแทน.doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง ประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ใบสมัครพนักงานราชการ

ใบสมัครพนักงานราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป.doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานเชียวชาญเฉพาะ).doc
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ).docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการ

แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ พนักงานราชการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค).doc
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการ (ส่วนกลาง).doc
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มลาออกพนักงานราชการ

แบบฟอร์มลาออกพนักงานราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบหนังสือลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้างของพนักงานราชการ.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบคำขอจัดสรร กำหนด และเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ

แบบคำขอจัดสรร กำหนด และเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบคำขอจัดสรรกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (6).xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566 และประกาศคณะกรรมการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบหนังสือรับรองความประพฤติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปความต้องการในการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูง(ปีงบประมาณ-2560-2564).pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย