คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบฯ 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
กรอบคุณธรรมและกฎบัติตรวจสอบภายใน ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 5.34 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.82 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการประชุมควบคุมภายในปีงบ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายด้านตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.76 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เล่มบทวิเคราะห์การควบคุมภายในกองการเจ้าหน้าที่ ปีงบ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมควบคุมภายในปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมควบคุมภายในปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน (5 องค์ประกอบ 17 หลักการ) กองการเจ้าหน้าที่ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในกองการเจ้าหน้าที่.pdf
ขนาดไฟล์ 7.98 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย