คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แบบฟอร์มดาวน์โหลดจ้างเหมาบริการบุคคล

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการบุคคล

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
วิธีการบันทึกข้อมูลจ้างเหมาบริการบุคคล ในระบบ HROPS.pdf
ขนาดไฟล์ 7.73 MB
ดาวน์โหลด 206 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสรุปการจ้างเหมาบริการบุคคลประจำปีงบประมาณ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบผู้บริหาร.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มรายงานความเคลื่อนไหว จ้างเหมาบริการบุคคล จ้าง - ลาออก - เปลี่ยนชื่อ.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มรายงานความเคลื่อนไหว จ้างเหมาบริการบุคคล จ้าง - ลาออก - เปลี่ยนชื่อ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายงานความเคลื่อนไหว จ้างเหมาบริการบุคคล จ้าง - ลาออก - เปลี่ยนชื่อ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการบันทึกข้อมูลจ้างเหมาบริการบุคคล ระบบ HROPS.pdf
ขนาดไฟล์ 3.56 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
0902.03-ว4872 ลว 25 ก.ค. 66 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปีงบประมาณ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คลิปวีดีโอสอนการบันทึกข้อมูลในระบบ HROPS