คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กลุ่มอำนวยการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ระบบติดตามงานและคู่มือการใช้งานระบบติดตามงานสำหรับข้าราชการกรมอนามัย(การประเมินผลงานวิชาการการเลื่อนระดับ)การโอน การย้าย และการลาออกจากราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.36 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานราชการ กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 190 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมหลักสูตรอบรมผู้บริหารยุคใหม่กรมอนามัย รุ่นที่ 3 – รุ่นที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 3.96 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มทะเบียนประวัติฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
บำเหน็จบำนาญของข้าราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มงานจริยธรรม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือแนวทางการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 7.94 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย