คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย
กรมอนามัย
01
พ.ค.
2567
01.05.2567
คลินิกให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล (HR CLINIC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กองการเจ้าหน้าที่โดยกลุ่มยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคลและอัตรากำลังได้ดำเนินการจัดคลินิกให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล (HR CLINIC) ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน 110 คน

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

calendar Cover for 2024 / 05
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

30.11.2564
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ”กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565