คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย
กรมอนามัย
21
มีนาคม
2566
21.03.2566
ขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ชีวิตชีวา ความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)

ขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ชีวิตชีวา ความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

อินโฟกราฟิก

30.11.2564
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ”กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565