คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบฯ 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2567
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5 ส่วนงานย่อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 66 - 31 มีนาคม 67)
ขนาดไฟล์ 2.53 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การดำเนินการควบคุมภายใน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รายงานผลการประเมินตนเองระบบควบคุมภายในเบื้องต้นปี 2567
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการปฏิบัติงาน (SOP) ทบทวนปี 2567
ขนาดไฟล์ 2.80 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ย้อนหลัง

ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบฯ 2566
รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบฯ 2565
รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบฯ 2564