คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ทุนรัฐบาล (ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศกรมอนามัย เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สมัครรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศประจำปีงบ 2564 (เพิ่มเติม)(ทุนฝึกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Buddy: DIB)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สมัครรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศประจำปีงบ 2564 (เพิ่มเติม).pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ที่สธ 0902.04/ว7574 เรื่องการรับสมัครบุคลาภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษา)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สธ0902.04_ว7574_รับสมัครทุนรัฐบาล 64
ขนาดไฟล์ 6.36 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
ขนาดไฟล์ 5.74 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
1_แบบฟอร์ม สนง.ก.พ.5
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2_หนังสือแสดงความยินยอมและยอมรับ
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3_แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย