คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย
กรมอนามัย
28
พฤศจิกายน
2566
28.11.2566
คลินิกให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล (HR CLINIC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กองการเจ้าหน้าที่ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคลและอัตรากำลัง ได้ดำเนินการจัดประชุมคลินิก ให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล (HR CLINIC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน บริหารทรัพยการบุคคลส่วนกลางกรมอนามัยและผู้ปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

calendar Cover for 2023 / 12
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

30.11.2564
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ”กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565