คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกองการเจ้าหน้าที่
กรมอนามัย
20
พ.ค.
2565
20.05.2565
กิจกรรมการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

กองการเจ้าหน้าที่ โดยกลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม1 กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร4 ชั้น3 กรมอนามัย

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

อินโฟกราฟิก

30.11.2564
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ”กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565