คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย
กรมอนามัย
14
มีนาคม
2566
14.03.2566
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ”คนดีศรีอนามัย ประจำปี 2565” ในโอกาสวันคล้ายวันสถานปนากรมอนามัย 71 ปี โดยมีผู้บริหารและบุคลากรมอนามัย เข้าร่วมในพิธี

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ”คนดีศรีอนามัย ประจำปี 2565” ในโอกาสวันคล้ายวันสถานปนากรมอนามัย 71 ปี โดยมีผู้บริหารและบุคลากรมอนามัย เข้าร่วมในพิธีเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ส่วนรวม โดยในปีนี้ มีผู้ที่ได้รับรางวัล คนดีศรีอนามัยดีเด่น จำนวน 6 คน คนดีศรีอนามัยระดับกรม จำนวน 15 คนและรางวัลคนดีศรีอนามัยระดับหน่วยงาน จำนวน 101 คน รวมทั้งสิ้นจำนวนทั้งหมด 122 คน

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

อินโฟกราฟิก

30.11.2564
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ”กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565