คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่18

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ภาพรวมของระบบ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ภาพรวมระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ขนาดไฟล์ 1.63 MB
ดาวน์โหลด 486 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การรับสมัคร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ที่ สธ 0902.04_ว3221 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18.pdf
ขนาดไฟล์ 1.18 MB
ดาวน์โหลด 578 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 622 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การสั่งสมประสบการณ์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
สำหรับการเจ้าหน้าที่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 260 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 305 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำหรับหัวหน้างานของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน (แบบฟอร์ม 0).docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อและผู้สอนงาน (แบบฟอร์ม 1).docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 189 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดการหมุนเวียนงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ (แบบฟอร์ม 2).docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสรุปการดำเนินงานตามเงื่อนไขหลักของกรอบการสั่งสมประสบการณ์ (แบบฟอร์ม 3).docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 224 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดการศึกษาดูงาน ตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ (แบบฟอร์ม 4).docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสรุปการศึกษาดูงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ (แบบฟอร์ม5).docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ทำเนียบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์สูง กรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ทำเนียบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.21 MB
ดาวน์โหลด 235 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย