คุณกำลังมองหาอะไร?

รั

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รองอธิบดี)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

11.01.2567
70
0
แชร์
11
มกราคม
2567

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร  ระดับต้น ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) ตำแหน่งเลขที่ 1620 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ หากผู้ที่มีคุณสมบัติสนใจจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก โปรดกรอกใบสมัคร ซึ่งสามารถ Download ใบสมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร ได้ที่ Website กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข https://hr.moph.go.th/site/hr_moph/ หรือ Website กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย https://person.anamai.moph.go.th หรือ QR Code ด้านล่าง โดยส่งใบสมัคร สำเนา ก.พ. 7 และหลักฐานต่าง ๆ ต้นฉบับ จำนวน 1 ชุด สำเนา จำนวน 7 ชุด ถึงกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย
ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 มกราคม ๒๕67 เวลา 16.30 น. เพื่อรวบรวมเสนอกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา
หรือส่งด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานสร้างความต่อเนื่องทางการบริหาร กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 มกราคม 2567
ทั้งนี้ หากเกินกำหนดวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าไม่มีผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ว305 ลว 11 ม.ค.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 691KB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.-หลักสูตรนักบริหาร-ที่-ก.พ.-รับรอง.pdf
ขนาดไฟล์ 389KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.-ใบสมัคร-รองอธิบดีกรมการเเพทย์-1.doc
ขนาดไฟล์ 79KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.-รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งว่างฯ-รองอธิบดีกรมการเเพทย์.pdf
ขนาดไฟล์ 75KB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.-ประกาศรับสมัคร-รองอธิบดีกรมการเเพทย์-ลว.-9-ม.ค.-2567.pdf
ขนาดไฟล์ 80KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน