คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การคัดเลือกคนดีศรีอนามัยดีเด่น ประจำปี 2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คู่มือ การคัดเลือกคนดีศรีอนามัยดีเด่น และคนดีประเภทต่างๆ ประจำปี 2564 - 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือคัดเลือกคนดีศรีอนามัยดีเด่น
ขนาดไฟล์ 1.25 MB
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบกรอกประวัติ/ผลงาน ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีอนามัยดีเด่น ประจำปี 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบกรอกประวัติและผลงาน
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบประเมิน ผู้เข้ารับการคัดเลือกคนดีศรีอนามัยดีเด่น ประจำปี 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบประเมิน
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบสรุปรายชื่อบุคลากร เพื่อคัดเลือกเป็น ”คนดีศรีอนามัยดีเด่น” ประจำปี 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบสรุปรายชื่อ
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบสรุปข้อมูล ”ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีอนามัยดีเด่น” ประจำปี 2564

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบสรุปข้อมูล "ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีอนามัยดีเด่น" ประจำปี 2564