คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกองการเจ้าหน้าที่
กรมอนามัย
10
พ.ค.
2565
10.05.2565
”กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมใจทำความดีเพิ่มพื้นที่สีเขียว” ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ วัดพุทธปัญญา อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

กองการเจ้าหน้าที่ โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา ”กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมใจทำความดีเพิ่มพื้นที่สีเขียว” ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.00-12.00 น. ณ วัดพุทธปัญญา อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

อินโฟกราฟิก

30.11.2564
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ”กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565