คุณกำลังมองหาอะไร?

ะบบจัดการปฏิทินองค์กร

01. รายการ
กรมอนามัย
02. เดือน
กรมอนามัย
03. สัปดาห์
กรมอนามัย
ประกาศกรมอนามัย
HR CLINIC ครั้งที่ 6
01 พ.ค. 2567 | ทั้งวัน

เสริมสร้างความแข็งการทำงานระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค

ประชุมออนไลน์
HR CLINIC ครั้งที่ 5
28 มีนาคม 2567 | ทั้งวัน

เสริมสร้างความแข็งการทำงานระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค

ประชุมออนไลน์
HR CLINIC ครั้งที่ 4
22 กุมภาพันธ์ 2567 | ทั้งวัน

เสริมสร้างความแข็งการทำงานระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค

ประกาศกรมอนามัย
ประเมินสมรรถนะ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป)
26 มกราคม 2567 | ทั้งวัน

การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศกรมอนามัย
สอบเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง
21 มกราคม 2567 | ทั้งวัน

การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศกรมอนามัย
สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ
15 มกราคม 2567 | ทั้งวัน

การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุมออนไลน์
คลินิกให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล (HR CLINIC) ครั้งที่ 3
25 มกราคม 2567 | 00:00 - 23:50
ห้องประชุม 1 กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 4 ชั้น 3 และประชุมออนไลน์ 

เสริมสร้างความแข็งการทำงานระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค

ประกาศกรมอนามัย
กำหนดการสอบเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมอนามัย
24 ธันวาคม 2566 | ทั้งวัน

การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุมออนไลน์
HR CLINIC ครั้งที่ 2
21 ธันวาคม 2566 | ทั้งวัน

คลินิกให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล กรมอนามัย

ประชุมออนไลน์
HR Clinic
23 พฤศจิกายน 2566 | ทั้งวัน

เสริมสร้างความแข็งการทำงานระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค

ประชุมคณะกรรมการ
ประชุม Cluster HR
02 ตุลาคม 2566 | 00:00 - 23:50
หน่วยงานส่วนกลาง ณ ห้องประชุม 1 กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 4 ชั้น 3 กรมอนามัย และหน่วยงานส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบแอปพลิเคชั่นซูม (Zoom)

เพื่อให้การขับเคลื่อนงานกรมอนามัยเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังและแผนบริหารกำลังคน
19 ตุลาคม 2566 - 20 ตุลาคม 2566 | ไม่ระบุ - 23:50
สถานที่เอกชน (อยู่ระหว่างหาสถานที่)

เพื่อรองรับสังคมการทำงานที่หลากหลาย

Slot Float Image

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึส่งตรงถึงคุณงคุณ
ทุกวัน