คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | พนักงานราชการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบฟอร์ม เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ อยู่ในแถบเมนู ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม > พนักงานราชการ หรือ คลิกที่ Link ด้านล่างนี้

แบบฟอร์ม เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ อยู่ในแถบเมนู ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม > พนักงานราชการ หรือ คลิกที่ Link ด้านล่างนี้
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
Link แบบฟอร์ม เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ

การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ประกาศกรมอนามัย-เรื่อง-หลักเกณฑ์และวิธีกา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย-เรื่อง-หลักเกณฑ์และเงื่อน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สิทธิประโยชน์ พนักงานราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
สิทธิประโยชน ฉ4
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สิทธิประโยชน ฉ3
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สิทธิประโยชน์ ฉ2
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สิทธิประโยชน์ ฉ1
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 10.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ. 2561 ฉบับที่ 9.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 8.pdf
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 7.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ. 2556 ฉบับที่ 6.pdf
ขนาดไฟล์ 6.85 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ. 2555 ฉบับที่ 5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ. 2555 ฉบับที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 1.77 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ฉบับที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ฉบับที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ฉบับที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ประกาศ คพร. ค่าตอบแทนตำแหน่งพิเศษ ฉบับ 3 พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศ คพร. ค่าตอบแทนตำแหน่งพิเศษ ฉบับ 2 พ.ศ. 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศ คพร. ค่าตอบแทนตำแหน่งพิเศษ ฉบับ 1 พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 10.00 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการบริหาร พนักงานราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 11.57 MB
ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางปฏิบัติงานพนักงานราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
นส.คพร.ที่ นร 108.5-26 ลว 26 ส.ค. 58 ซักซ้อมความเข้าใจแนบปฏิบัติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สัญญาจ้างพนักงานราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
สัญญาจ้างพนักงานราชการ ส่วนกลาง.doc
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สัญญาจ้างพนักงานราชการ ส่วนภูมิภาค.doc
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.73 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกรมอนามัย มอบอำนาจ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
แก้ไข คำสั่งหน่วยงานภายใต้รองอธิบดี กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งมอบอำนาจรองอธิบดีกรมอนามัย ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คส.ที่ 566-2563 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลว 26 ส.ค. 63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คส.มอบอำนาจในส่วนของพนักงานราชการ นส.กจ.ที่ สธ 0902.03-ว4765 ลว 6 ต.ค. 59.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คส.ที่ 795-2560 มอบอำนาจในการลงนามสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลว 2 ต.ค. 60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คส.ที่ 794-2560 มอบอำนาจการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ลว 2 ต.ค. 60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คส.ที่ 793-2560 มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ลว 2 ต.ค. 60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การสรรหาพนักงานราชการผู้พิการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์-ฉบับ2-2555.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์-_2552.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นส.คพร.การสรรหาพนักงานราชการคนพิการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวงพศ2554.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวง-ฉบับ-2_2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แนวทางการประเมินผลปฏิบัติงานพนักงานราชการ พ.ศ. 2554.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นส.คพร.ที่ นร 1008.5-1 ลว 5 ม.ค. 55 แนวทางการประเมินผล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำอธิบาย แนวทางการประเมินผล พ.ศ. 2554.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย