คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นโค้ชแบบมืออาชีพ (Professional Coaching)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นโค้ชแบบมืออาชีพ (Professional Coaching) ..pdf
ขนาดไฟล์ 9.30 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล (กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลโครงประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล.pdf
ขนาดไฟล์ 3.33 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกำลังคนกรมอนามัยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง (Our Skills Our Future : OSOF VII) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลกิจกรรมและนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลโครงการ OSOF VII 8-9 ก.พ.67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับอนาคต (กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลโครงการ HR สาย ว.pdf
ขนาดไฟล์ 9.56 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกำลังคนกรมอนามัยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง (Our Skills Our Future : OSOF VII) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะทางการบริหาร (กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลโครงการ OSOF VII 14-15 พ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 2.44 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังและแผนบริหารกำลังคนรองรับสังคมการทำงานที่หลากหลาย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลสรุปโครงการวิเคราะห์อัตรากำลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 7.69 MB
ดาวน์โหลด 180 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริหารทรัพยากรบุคคลกรมอนามัย (CHRO)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รวมเล่มสรุปรายงานโครงการ CHRO.pdf
ขนาดไฟล์ 4.22 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย