คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติราชการกองการเจ้าหน้าที่ปี2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองการเจ้าหน้าที่.pdf
ขนาดไฟล์ 1.87 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บันทึกขออนุมัติโครงการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการยกระดับความสามารถกำลังคนและอัตรากำลัง รองรับการปฏิรูประบบสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.75 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการบริหารจัดการหน่วยงานค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์กองการเจ้าหน้าที่.pdf
ขนาดไฟล์ 1.43 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่.pdf
ขนาดไฟล์ 1.49 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการ รวมพลังสังคมกรมอนามัย ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไร้ทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 1.95 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย