คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ยุทธศาสตร์และแผนงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนแรก ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนแรก ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 3.54 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนยุทธศาสตร์การบริหารกำลังคนกรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารกำลังคนกรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 9.34 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรอบเส้นทางการสั่งสมประสบการณ์และผลงาน(Career chart)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กรอบเส้นทางการสั่งสมประสบการณ์และผลงาน(Career chart).pdf
ขนาดไฟล์ 2.24 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การหมุนเวียนเปลี่ยนงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์(Job lotation)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
1.หนังสือขออนุมัติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.อำนวยการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.วิชาการ ชช และ ชพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย