คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ยุทธศาสตร์และแผนงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนแรก ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนแรก ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 3.54 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนยุทธศาสตร์การบริหารกำลังคนกรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารกำลังคนกรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 9.34 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรอบเส้นทางการสั่งสมประสบการณ์และผลงาน(Career chart)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กรอบเส้นทางการสั่งสมประสบการณ์และผลงาน(Career chart).pdf
ขนาดไฟล์ 2.24 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การหมุนเวียนเปลี่ยนงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์(Job lotation)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
1.หนังสือขออนุมัติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.อำนวยการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.วิชาการ ชช และ ชพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย