คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กลุ่มอำนวยการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ทะเบียนส่งหนังสือเสนอผู้บริหารออนไลน์ (เผยแพร่วันที่ 18 ก.พ. 2565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 244 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ หรือประเภทอำนวยการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 2257 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 392 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คุณภาพชีวิต ความสุขในการทำงานต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.04 MB
ดาวน์โหลด 5623 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มทะเบียนประวัติฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กระบวนการจัดการความรู้ เครื่องราชอิสริยาภรณ์.pdf
ขนาดไฟล์ 2.34 MB
ดาวน์โหลด 2366 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มงานจริยธรรม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลงานการจัดการความรู้ คู่มือการคัดเลือกคนดีศรีอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 7.78 MB
ดาวน์โหลด 885 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย