คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ชมรมจริยธรรมกองการเจ้าหน้าที่

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการดำเเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
กิจกรรมการเก็บพลาสติก .pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมบัดดี้.pdf
ขนาดไฟล์ 1.60 MB
ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมทำสมาธิ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการใช้ถุงกระดาษ และใช้กระดาษ 2 หน้า.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมการซ่อมแซมตู้เอกสาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายลดโลกร้อนในการประหยัดแอร์ เปิด-ปิด เป็นเวลา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมออมเงิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 261 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน การลงทุน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR-Code แทนเอกสารแนบในการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 4.26 MB
ดาวน์โหลด 6035 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมปันกัน ปี 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้-แปลง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสู่การบริหารกำลังคน 4.0.pdf
ขนาดไฟล์ 11.31 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ปีงบ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ปีงบ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมจริยธรรม และคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งคณะทำงานฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย