คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ลูกจ้างประจำ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ลูกจ้างประจำ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.03 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงานเด่นหรือผลงานสำคัญของลูกจ้างประจำที่ผ่านการประเมิน (ปรับระดับชั้นจากระดับ3 เป็นระดับ4).pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำในสังกัดกรมอนามัยเพื่อปรับระดับชั้นงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ ฉบับที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ ฉบับที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.89 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อควรคำนึงในการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ที่ กค 0428_ว47 เรื่องการปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.90 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงลูกจ้างประจำเริ่มใช้วันที่1 มกราคม 2557.pdf
ขนาดไฟล์ 2.75 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย