คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ลูกจ้างประจำ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ ประจำปี 2566

หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ ประจำปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
1. แบบ ปช.1
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. คำอธิบายแบบ ปช.1
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. แบบ ปช. 2
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. แบบ ลปจ.1
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ 2566
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ

หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
1. ตัวอย่างการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้าง เปลี่ยนสายงาน
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ตัวอย่างการกำหนดและการประเมินสมรรถนะ (เปลี่ยนสายงาน)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. แบบ ลปจ.1
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. แบบคำขอเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) ลูกจ้างประจำ 2566
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หนังสือแจ้งเวียนและเอกสาร อื่นๆ

หนังสือแจ้งเวียนและเอกสาร อื่นๆ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 18 รายการ
หน้าที่โดยย่า ว14 2553.pdf
ขนาดไฟล์ 3.54 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ว่าด้วย ลจ. 2537.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ว46 พิมพ์ส4ใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ว-27-ลว-6-มีนาคม-2560.pdf
ขนาดไฟล์ 1.95 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ว_47.pdf
ขนาดไฟล์ 5.91 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ว 370_5สค2562.pdf
ขนาดไฟล์ 1.92 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นร 1008 ว21.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตาราง ว 27.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กพ นร 0707.3 ว 5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงานเด่นหรือผลงานสำคัญของลูกจ้างประจำที่ผ่านการประเมิน ปรับชั้นงานเป็นระดับ 4 (1 มี.ค. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ และหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ สังกัดกรมอนามัย พ.ศ.2566 (ที่ สธ 0902.03ว2688 ลว 11 เม.ย. 66)
ขนาดไฟล์ 2.51 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ ฉบับที่ 2 (ยกเลิก)
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ ฉบับที่ 1 (ยกเลิก)
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 519 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ (ยกเลิก)
ขนาดไฟล์ 2.89 MB
ดาวน์โหลด 649 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อควรคำนึงในการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ.
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ที่ กค 0428 ว47)
ขนาดไฟล์ 2.90 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงลูกจ้างประจำเริ่มใช้วันที่1 มกราคม 2557
ขนาดไฟล์ 2.75 MB
ดาวน์โหลด 175 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย