คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เกษียณอายุราชการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 485 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 284 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 985 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย