คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เกษียณอายุราชการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศกรมอนามัย เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ประกาศข้าราชการเกษียณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศข้าราชการเกษียณ - ยกเลิก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศลูกจ้างเกษียณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศลูกจ้างเกษียณ - ยกเลิก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศข้าราชการเกษียณกระทรวงสาธารณสุข -กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 550 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 309 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 1015 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย