คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระเบียบเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ 2555
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์และระเบียบเกี่ยวกับข้าราชการ

ระเบียบว่าด้วยการลาของพนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของพนักงานราชการ พ.ศ. 2557
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สิทธิประโยชน์และการลา พนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ
ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ระเบียบว่าด้วยการลาของลูกจากประจำ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ.2537
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบเกี่ยวกับการลาลูกจากประจำ