คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 625_2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศฯ การเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558.pdf
ขนาดไฟล์ 1.86 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศฯ การเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2557.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศฯ ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศฯ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้างและต่อสัญญาจ้าง พกส. พ.ศ. 2557.pdf
ขนาดไฟล์ 3.42 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556.pdf
ขนาดไฟล์ 4.59 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย