คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบฟอร์ม เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข อยู่ในแถบเมนู ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม > พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือ คลิกที่ Link ด้านล่างนี้

แบบฟอร์ม เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข อยู่ในแถบเมนู ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม > พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือ คลิกที่ Link ด้านล่างนี้
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
Link แบบฟอร์ม เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ระเบียบพกส. (ฉบับ 5)-2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 172 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบพกส. (ฉบับ 4)-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 412 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซ้อมความเข้าใจสิ้นสุดสำญญาจ้าง (ฉบับ 3) 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 1.91 MB
ดาวน์โหลด 176 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบพกส. (ฉบับ 3)-2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 207 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบพกส. (ฉบับ 2)-2559.pdf
ขนาดไฟล์ 3.69 MB
ดาวน์โหลด 301 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซ้อมความเข้าใจสิ้นสุดสัญญาจ้าง พ.ศ. 2556.pdf
ขนาดไฟล์ 3.37 MB
ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบพกส. (ฉบับ 1)-2556.pdf
ขนาดไฟล์ 4.59 MB
ดาวน์โหลด 368 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
สิทธิประโยชน์ พกส พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 317 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สิทธิประโยชน์ พกส (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สิทธิประโยชน์ พกส พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 3.09 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการลาของพกส ที่ สธ 0201.040-ว257 ลว 15 พ.ค. 57.pdf
ขนาดไฟล์ 1.47 MB
ดาวน์โหลด 203 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สิทธิประโยชน์ พกส พ.ศ. 2556 (ยกเลิก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ประกาศ คกก. บริหาร พกส. ค่าจ้างของ พกส. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.22 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศ คกก. บริหาร พกส. ค่าจ้างของ พกส. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เงินเพิ่มตำแหน่งพิเศษ พ.ศ. 2556.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศ คกก. บริหาร พกส. ค่าจ้างของ พกส. พ.ศ. 2556.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

การเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ประกาศ การเพิ่มค่าจ้าง พกส พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2) 2558.pdf
ขนาดไฟล์ 1.86 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศ การเพิ่มค่าจ้าง พกส พ.ศ. 2557.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
คำสั่งมอบอำนาจ 298-2567 ส่วนกลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งมอบอำนาจ ที่ 625-2564 ส่วนภูมิภาค.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้างและต่อสัญญาจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้างและต่อสัญญาจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้างและต่อสัญญาจ้าง พกส. พ.ศ. 2557.pdf
ขนาดไฟล์ 3.42 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

การกำหนดตำแหน่ง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
พนักงานกู้ชีพ สธ 0208.04-ว335 ลว 19 มิ.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ช่างกายอุปกรณ์ สธ 0208.04-ว720 ลว 21 ก.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับปรุง 22 ตำแหน่ง สธ 0208.04-ว55 ลว 23 ม.ค. 63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับปรุง 14 ตำแหน่ง สธ 0201.0310-ว446 ลว 28 มิ.ย. 60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การกำหนดประเภท ตำแหน่ง พ.ศ. 2556.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลักเกณฑ์การย้ายของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

การย้ายของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ประกาศ การย้าย พกส (ฉบับ 2) พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การย้าย ฉบับแก้ไข 17 เม.ย. 61.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศ การย้าย พกส พ.ศ. 2558.pdf
ขนาดไฟล์ 5.15 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ข้อบังคับ_กสล_พกส (แก้ไข)-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อบังคับ_กสล_พกส-2559.pdf
ขนาดไฟล์ 5.49 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
วินัย พกส. พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลักเกณฑ์การลาออกของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณฑ์การลาออกของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พกส ลาออก 2556.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 152 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย