คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่20

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ภาพรวมของระบบ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ภาพรวมระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.63 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การรับสมัคร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ว 2615 แจ้งเวียนการรับสมัคร.pdf
ขนาดไฟล์ 2.50 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชาสัมพันธ์รับสมัคร รุ่นที่ 20.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรับสมัคร HiPPS รุ่นที่ 20.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การสั่งสมประสบการณ์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
สำหรับหัวหน้างานของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำหรับการเจ้าหน้าที่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
รายละเอียดการหมุนเวียนงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดการศึกษาดูงาน-ตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสรุปการศึกษาดูงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสรุปการดำเนินงานตามเงื่อนไขหลักของกรอบการสั่งสมประสบการณ์.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อและผู้สอนงาน.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน (1).docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ทำเนียบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์สูง กรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ทำเนียบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง-กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 5.95 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย