คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แบบฟอร์มพนักงานกระทรวงสาธารสุข

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ยังไม่ได้รับจัดจ้าง.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มขอจัดสรร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เอกสาร1-4.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ ค่าจ้าง และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข อยู่ในแถบเมนู หลักเกณฑ์และกฎระเบียบ > การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง > พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือ คลิกที่ Link ด้านล่างนี้

ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ ค่าจ้าง และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข อยู่ในแถบเมนู หลักเกณฑ์และกฎระเบียบ > การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง > พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือ คลิกที่ Link ด้านล่างนี้
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566 และประกาศคณะกรรมการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Link ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ ค่าจ้าง คำสั่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

การประเมินคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปเพื่อเข้าสู่สายงานผู้ช่วยทันตแพทย์ กรมอนามัย

ปรับปรุงตำแหน่ง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
นส.กจ.ที่ สธ 0902.03-ว8201 ลว 30 พ.ย. 66 ปรับปรุงตำแหน่งผู่ช่วย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบ-1.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบ-2.docx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบ-3.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบ-4.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบ-5.xls
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบ-6.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบ-7.xls
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

การเพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 17 รายการ
1.ตัวอย่าง แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.ตัวอย่าง บัญชีแสดงวงเงินการเพิ่มค่าจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.ตัวอย่าง บัญชีแสดงวงเงินการเพิ่มค่าจ้าง.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.ตัวอย่าง คำสั่งเพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.ตัวอย่าง คำสั่งเพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.ตัวอย่าง บัญชีรายละเอียดการเพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.ตัวอย่าง บัญชีรายละเอียดการเพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.ตัวอย่าง คำสั่งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้รับค่าตอบแทนพิเศษ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.ตัวอย่าง คำสั่งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้รับค่าตอบแทนพิเศษ.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.ตัวอย่าง บัญชีรายละเอียดการให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปได้รับค่าตอบแทนพิเศษ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.ตัวอย่าง บัญชีรายละเอียดการให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปได้รับค่าตอบแทนพิเศษ.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ตัวอย่าง บัญชีรายชี่อผู้ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การเพิ่มค่าจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ตัวอย่าง บัญชีรายชี่อผู้ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การเพิ่มค่าจ้าง.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ตัวอย่าง บัญชีสรุปจำนวนเงินที่ใช้เพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ตัวอย่าง บัญชีสรุปจำนวนเงินที่ใช้เพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือต่างๆ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
คู่มือการจัดทำคำสั่งเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในระบบ HROPS.pdf
ขนาดไฟล์ 2.54 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพนักงานกระทรวงสาธารณสุข HROPS.pdf
ขนาดไฟล์ 15.29 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย