คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติราชการกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 187 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสร้มสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสร้มสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 6.26 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย