คุณกำลังมองหาอะไร?

นา

นายขจรศักดิ์ สุขเปรม

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

14.12.2563
1
0
แชร์
14
ธันวาคม
2563

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการถ่ายโอนการฝึกอบรมของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้นำการเปลี่ยนแปลงกรมอนามัย รุ่นที่ 4 (Our Skills Our Future:OSOF IV)
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมกรณีศึกษา : หลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้นำการเปลี่ยนแปลงกรมอนมัยรุ่นที่ 4 (Our Skills Our Future:OSOF IV)
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินผลหลักสูตรนักบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ (นบอส.) รุ่นที่ 4
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินผลการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (OSOFV)
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมหลักสูตรอบรมผู้บริหารยุคใหม่กรมอนามัย รุ่นที่ 3 – รุ่นที่ 4
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน