คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | โครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ที่ กค 0428/ว47 เรื่องการปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20170321170440.pdf
ขนาดไฟล์ 5.91 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ที่ กค 0420/ว27 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20170321170253.pdf
ขนาดไฟล์ 1.95 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย